Curriculum Vertrebralis, zo heet mijn huidige project. Ik schrijf een boek over transformatie, veerkracht en de ruggengraat. Curriculum Vertebralis staat voor CV: de levensloop langs de ruggengraat.

De rug als leidraad voor mijn levensloop van aangeboren ‘fouten’. Een slokdarmatresie, Klippel-Feil, een duim zonder muis, het MRK-syndroom, een oorafwijking, scoliose in mijn rug,  en nog wat ongemakken. Mijn lijf voelt als een tweedehands auto. De fouten openbaarden zich door de jaren heen. Om de zoveel jaar moest er iets gefixt worden, teruggebracht worden in de ‘eigenlijke staat’.

De vraag die ontsprong: “Hoe doe je dat, je rug recht houden en tegelijkertijd soepel meebewegen met het leven?”

In 2013 koos ik opnieuwe voor een zware rugoperatie. Het was kiezen tussen twee onzekerheden: doormodderen met een oude pin, of kiezen voor een nieuwe set pinnen met kans op zenuwschade. Ik koos voor het laatste. Twee weken later lag ik op de dwarslaesieafdeling.

Ik greep deze operatie aan om (letterlijk) de bouwstenen van mijn leven anders neer te zetten. Ik wilde dat deze operatie méér ging worden dan weer iets ik moest fixen – ik wilde op fundamenteel niveau mijn levenshouding veranderen en mijzelf gaan accepteren door zichtbaar te maken waar ik mij het meest voor schaam.

Het project Curriculum Vertebralis toont de angst die verandering met zich meebrengt en visualiseert mijn transformatieproces. Het start bij het keuzemoment voor de operatie en omvat de revalidatie die 4 jaar duurde, en nog steeds actueel is. Een mens is nooit klaar.

Want, wanneer ben je ‘af’?